MVO verklaring Royal Vriesco | A House of Happiness

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het gebied van People, Planet en Profit. Wij handelen zodanig dat de natuurlijke omgeving voor de toekomstige generaties behouden blijft. Wij leggen hierover verantwoording af, willen een voorbeeld zijn in de markt en gaan in gesprek met belanghebbenden. Het gaat om werkgelegenheid, gezondheid, opleiding, mensenrechten, milieueffecten, innovatie en economische waarden. Op deze onderdelen wordt bewust gestuurd in onze bedrijfsprocessen zodat we steeds duurzamer worden en onze groeiambitie kunnen realiseren.

We zoeken continu naar een balans tussen People, Planet en Profit om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid nog nadrukkelijker vorm te geven. Dit is een proces, geen eindbestemming.

 

PEOPLE

Bij A House of Happiness draait het om mensen, respectvol omgaan met iedereen. Met aandacht voor betrokken medewerkers, duurzame inzetbaarheid, werkplezier en ontwikkeling stimuleren we elkaar om het beste uit ons zelf te halen en onze kennis over te dragen. We werken samen met de regionale MBO en HBO opleidingen aan een intern ‘living Lab’.

Wij leveren een actieve bijdrage aan maatschappelijke doelen, er is ruimte voor diversiteit en inclusiviteit, maar ook voor giften, sponsoring en vrijwilligerswerk. Onze interne sociale onderneming; het L.A.P. atelier, waar vrouwen werken die een steuntje in de rug nodig hebben, is hiervan een voorbeeld.

 

PLANET

Wij informeren onze klanten en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en welke keuzes wij maken op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan gerecyclede grondstoffen, eerlijk geteelde katoen en milieuvriendelijke verfstoffen.

Daarnaast voorzien wij voor meer dan 50% in onze eigen energie, door middel van een zonnedak en besparen we meer dan 80% water in onze textiel drukkerij. We beperken de CO2 uitstoot in het transport en in onze duurzame verpakkingen. We beheersen de afvalstromen door reductie en hergebruik van restmateriaal. We recyclen en upcyclen ons textiele restmateriaal.

Wij maken transparante afspraken met alle betrokken partijen over de kwaliteit van onze producten en diensten en de bewaking daarvan. We garanderen een lange levensduur van onze groene gordijnen!

 

PROFIT

Wij werken continue aan het verduurzamen van onze producten en diensten. We vinden dat innovatie ons bestaansrecht als bedrijf vergroot. We erkennen dat we alleen als financieel gezonde onderneming onze bijdrage kunnen leveren aan sociale en milieu aspecten. Het is ons streven als bedrijf om onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden.

 

We doen wat wij beloven: Mensen écht blij maken met onze gordijnen!

 

Johanna Jorritsma CEO/owner