Afbeelding Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Producten die speciaal voor u op maat worden gemaakt (zoals maatwerk gordijnen) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, behalve in het geval van productiefouten, en kunnen niet geretourneerd worden. Voor de A House of Happiness kant en klaar producten (zoals kussens) heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Voor u en ons gemak hebben we een modelformulier gemaakt waarop onze gegevens al ingevuld zijn. Voor de snelste afhandeling kunt u hier gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier van herroeping (PDF). Houd er bij het gebruik van het Europese modelformulier van herroeping rekening mee dat het voor ons meer tijd zal kosten om uw gegevens te verzamelen waardoor we u niet zo snel kunnen helpen als bij het gebruik van onze aangepast model voor herroeping!

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Producten kunnen gezonden of overhandigd worden op het volgende adres:
A House of Happiness
Mr. P.J. Troelstraweg 147-2
8919 AA Leeuwarden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Reviews

Reviews op deze site worden verzameld via Kiyoh. Deze exterme partij zorgt ervoor dat alle reviews "echt" zijn. Met “echt” bedoelen we dat alleen klanten die een aankoop hebben gedaan, een dienst hebben gebruikt of een daadwerkelijke handelservaring hebben opgedaan, een review kunnen plaatsen.
 

Voor meer informatie over Kiyoh en de wijze waarop de reviews worden verzameld, zie https://kiyoh.com/informatie-voor-consumenten/.